mediation

Geschil mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet om geschillen te beslechten. Partijen gaan met een mediator op zoek naar een duurzame oplossing voor een gerezen geschil. Mediation zal in de regel leiden tot een snellere oplossing tegen lagere kosten.

Deal mediation

Ook wanneer partijen niet in een geschil verwikkeld zijn, kan het nuttig zijn een mediator in te schakelen. De mediator zal hierbij als neutrale en onafhankelijke partij optreden om een voorgenomen transactie procesmatig te begeleiden. Hierbij stellen partijen zich ten doel om een voor alle betrokken partijen optimaal resultaat te behalen.

Wij bieden beide vormen van zakelijke mediation aan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Martijn Albers. Martijn heeft de basis en specialisatieopleiding zakelijke mediation gevolgd en is aangesloten bij het International Mediation Institute.