ondernemingsrecht

De experts van het ondernemingsrechtteam van albers en van tienen bedienen een breed scala van cliënten, van startup tot en met beursgenoteerde ondernemingen. Het team staat bekend om haar snelheid en efficiëntie. Het team wordt ingezet bij de opzet, herstructurering, financiering, overdracht en liquidatie van ondernemingen.

Bij de opzet van de onderneming zal vooruit worden gekeken naar de verwachte groei van de onderneming. De belangen van de betrokkenen zullen in kaart worden gebracht en de gemaakte afspraken zullen vervolgens in (notariële) akten en overeenkomsten worden vastgelegd.

Door verloop van tijd dan wel gewijzigde omstandigheden kan het wenselijk zijn om de vennootschapsstructuur te wijzigen. Hierbij zal de bestaande en de wenselijke structuur vastgesteld worden. Op zo efficiënt mogelijke wijze zal de herstructurering van de oude naar de nieuwe situatie worden geeffectueerd.

Bij de financiering van de onderneming zal gebruik gemaakt kunnen worden van zowel extern (bancair) vreemd vermogen, maar ook van verstrekkers van eigen vermogen. Het team ondersteunt partijen bij het vastleggen van de gemaakte afspraken, alsook het opmaken van de benodigde financieringsdocumentatie.

Bij de overdracht van (een gedeelte van) de onderneming kan worden gedacht aan de verkoop aan een externe partij, maar ook aan de overdracht aan de volgende generatie. Alsdan zullen bestaande afspraken tegen het licht worden gehouden en zo mogelijk aangepast aan de nieuwe situatie.

Bij het einde van de onderneming ondersteunt het team bij de liquidatie van de structuur opdat alle formaliteiten worden vervuld.