overstap erfpacht

Graag zijn wij u van dienst bij de omzetting van het voortdurende recht van erfpacht naar een eeuwigdurend recht.

Hieronder vindt u een link naar overzicht van de kosten voor het opmaken van een notariƫle akte waarin de overstap naar eeuwigdurende erfpacht wordt vastgelegd per registergoed.

Indien er thans een hypotheekrecht is gevestigd op uw erfpachtrecht, zal de bank mogelijk eisen dat een nieuwe hypotheek wordt gevestigd. In verband hiermee vindt u in de offerte tevens een kostenopgave voor het vestigen van een hypotheekrecht. U zult bij uw bank moeten nagaan of er een nieuwe hypotheek gevestigd moet worden.

Deze offerte geldt voor zowel de afkoop als het vastzetten van de canon.

Indien er geen nieuwe hypotheek hoeft te worden gevestigd, kan de procedure per volmacht worden afgerond. Indien dit wel het geval is, dient u op ons kantoor de akte te ondertekenen.

Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken, kunt u dit aangeven bij het erfpachtportaal van de gemeente. Vervolgens zal de gemeente de stukken naar ons kantoor zenden, waarna de akte binnen negen maanden dient te worden getekend op ons kantoor.

  • Klik hier voor kostenopgave overstap met hypotheek
  • Klik hier voor kostenopgave overstap zonder hypotheek