vastgoed

Het vastgoedteam van albers en van tienen heeft ruime expertise op het gebied van het commerciële en het particuliere vastgoed. Het team kent een no-nonsense cultuur en is deal gericht. Naast de particulieren worden beleggers, ontwikkelaars, (semi) overheden en overige instellingen bijgestaan bij de verwerving, financiering, ontwikkeling en vervreemding van vastgoed.

Bij de verwerving van het vastgoed zal ruime aandacht besteed dienen te worden aan de juridische eigenschappen van het vastgoed. De mogelijkheden en beperkingen zullen van wezenlijk belang zijn voor het gebruik van het vastgoed. Zo mogelijk kan het vastgoed team zorgdragen voor een onderzoek naar deze juridische eigenschappen van het vastgoed. Een dergelijk onderzoek voeren wij uit voor zowel degene die het vastgoed wenst te verkrijgen als ook voor degene die het voornemen heeft het vastgoed te verkopen.

Indien sprake is van projectontwikkeling wordt het team al in een vroeg stadium betrokken bij de opzet en structurering van het project. Met deskundigen wordt optimaal gebruik gemaakt van de civiel- en fiscaalrechtelijke mogelijkheden. Het team heeft haar vaardigheden bij een groot aantal (grootschalige) projecten kunnen inzetten.

Voor de financiering van vastgoed assisteert het team bij het tot stand komen van de benodigde financieringsdocumentatie. Belangrijk onderdeel is het eventueel opzetten van een structuur waarbij (ook) eigen vermogen wordt aangetrokken voor de financiering van het vastgoed. Naast de civiel- en fiscaalrechtelijke regelgeving zal hierbij toezichtregelgeving van wezenlijk belang zijn.