publicaties

Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen“, Martijn Albers, proefschrift (2017)

Btw-heffing bij de vestiging en overdracht van een recht van erfpacht“, Martijn Albers, Vastgoed Fiscaal & Civiel (december 2016)

“Promovendus aan het woord”, Martijn Albers, Weekblad fiscaal recht (7173) (januari 2017)

Nederlands Juristenblad, 10 februari 2017, pagina 435

Notariaat Magazine, maart 2017

FBN, maart 2017

WPNR 7149, 6 mei 2017

Grondwaarde of waarde van de grond?“, Martijn Albers, bijdrage in het liber amicorum “Ode aan Bart” ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. dr. B.G. van Zadelhoff als hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Een eenvoudig ABC-tje?”, Martijn Albers, Vastgoed Fiscaal & Civiel (december 2017)

“Economische eigendom bij de vestiging van beperkt zakelijke rechten”, Martijn Albers, Weekblad fiscaal recht (WFR 2020/56) (maart 2020)

Een startende erfpachter“, FBN februari 2021, Martijn Albers

Van een opstalrecht naar een appartementsrecht“, FBN juni 2021, Martijn Albers

“Overdrachtsbelasting bij de verkrijging van rechten van deelneming in abi- en icbefondsen”, Martijn Albers en Christel Grundmann-van de Krol, Weekblad fiscaal recht (7438) (juli 2022)

“Een complexe benadering bij toepassing van de samenloopvrijstelling”, FBN september 2022, Martijn Albers

“Verkoopregulerende bedingen bij de verkrijging van aandelen”, FBN februari 2023, Martijn Albers

“(On)duidelijkheid over afgekochte erfpacht”, FBN maart 2023, Martijn Albers

“Gelijk geven kan kostbaar zijn”, FBN mei 2023, Martijn Albers

Kan duur ook goedkoper?“, Congresbundel Vastgoed Fiscaal, 2023, Martijn Albers

“Samenloopvrijstelling: aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon en beperkte rechten”, BTW-Bulletin 2024/19, Martijn Albers