publicaties

Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen“, Martijn Albers, proefschrift (2017)

Btw-heffing bij de vestiging en overdracht van een recht van erfpacht“, Martijn Albers, Vastgoed Fiscaal & Civiel (december 2016)

“Promovendus aan het woord”, Martijn Albers, Weekblad fiscaal recht (7173) (januari 2017)

Nederlands Juristenblad, 10 februari 2017, pagina 435

Notariaat Magazine, maart 2017

FBN, maart 2017

WPNR 7149, 6 mei 2017

“Grondwaarde of waarde van de grond?”, Martijn Albers, bijdrage in het liber amicorum “Ode aan Bart” ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. dr. B.G. van Zadelhoff als hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

“Een eenvoudig ABC-tje?”, Martijn Albers, Vastgoed Fiscaal & Civiel (december 2017)

“Economische eigendom bij de vestiging van beperkt zakelijke rechten”, Martijn Albers, Weekblad fiscaal recht (WFR 2020/56) (maart 2020)

“Een startende erfpachter”, FBN februari 2021, Martijn Albers