publications

Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen“, Martijn Albers, dissertation (2017)

Btw-heffing bij de vestiging en overdracht van een recht van erfpacht“, Martijn Albers, Vastgoed Fiscaal & Civiel (December 2016)

“Promovendus aan het woord”, Martijn Albers, Weekblad fiscaal recht (7173) (January 2017)

Nederlands Juristenblad, 10 februari 2017, page 435

Notariaat Magazine, March 2017

FBN, March 2017

WPNR 7149, 6 May 2017

Grondwaarde of waarde van de grond?“, Martijn Albers, contribution to the liber amicorum “Ode aan Bart” on the occasion of the retirement of Prof. mr. dr. B.G. van Zadelhoff as professor tax law (Rijksuniversiteit Groningen)

Een eenvoudig ABC-tje?“, Martijn Albers, Vastgoed Fiscaal & Civiel (December 2017)

“Economische eigendom bij de vestiging van beperkt zakelijke rechten”, Martijn Albers, Weekblad fiscaal recht (WFR 2020/56) (March 2020) 

Een startende erfpachter“, FBN February 2021”, Martijn Albers

Van een opstalrecht naar een appartementsrecht, FBN June 2021, Martijn Albers

“Overdrachtsbelasting bij de verkrijging van rechten van deelneming in abi- en icbefondsen”, Martijn Albers and Christel Grundmann-van de Krol, Weekblad fiscaal recht (7438) (July 2022)

“Een complexe benadering bij toepassing van de samenloopvrijstelling”, FBN September 2022, Martijn Albers

“Verkoopregulerende bedingen bij de verkrijging van aandelen”, FBN Februari 2023, Martijn Albers

“(On)duidelijkheid over afgekochte erfpacht”, FBN March 2023, Martijn Albers

“Gelijk geven kan kostbaar zijn”, FBN May 2023, Martijn Albers

Kan duur ook goedkoper?“, Congress Vastgoed Fiscaal, 2023, Martijn Albers

“Samenloopvrijstelling: aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon en beperkte rechten”, BTW-Bulletin 2024/19, Martijn Albers