team

The albers en van tienen team consists of 2 civil-law notaries, 5 candidate civil-law notaries, 1 notarial clerk and 12 notarial assistants.

Civil-law notaries and candidate civil-law notaries

Martijn Albers
Michiel van Tienen
Coen Kievit
Eric Schouten
Yee Man Chung
Cherryanne Tjin Wong Joe
Cherryanne Tjin Wong Joe
Leonie Keessen
Natascha van den Oetelaar, notarisklerk
Rianne van der Tuin, paralegal
Cathy Chan, paralegal